Forskel på alarmer

 Egenskaber
 Model WiFi Deluxe Deluxe Plus Focus PRO

 WiFi netværk

 GSM netværk

- 2G 3G 2G/GPRS

 RF frekvens

433MHz 433MHz 433MHz 868MHz

 SMS ved alarm 

-

 Batteribackup

 SMS v/strømsvigt

-

 Alarm tlf. opkald

-

 Alarmstemme

-

 LCD display

-
 Farveskærm - - -
 Tastatur -

 Sensorer

100 stk 80 stk 80 stk 64 stk

 Kabelførte zoner

- 2 stk 2 stk -

 Fjernbetjeninger max

8 stk 8 stk 8 stk 16 stk

 Skalsikring

 RFID nøglebrikker

-

 Nøglebrikker max. 

- 10 stk 10 stk 16 stk

 Indbygget sirene

- -

 Smart Plug max.

4 stk 4 stk 10 stk 16 stk

 Smart Plug styring

- -

 Åbn/luk kontrol 

- -